Dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 tại Nhà máy Lioncore Hải Phòng

Dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 tại nhà máy Lioncore Hải Phòng của công ty Alpha Cooling Tower là một trong những dự án đáng chú ý nhất trong thời gian gần đây. Tháp giải nhiệt APC-S-200C2 được thiết kế và sản xuất đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao trong việc giải nhiệt cho hệ thống máy móc trong nhà máy Lioncore Hải Phòng. Với hiệu suất giải nhiệt tối ưu, độ bền cao và tiết kiệm năng lượng, tháp giải nhiệt APC-S-200C2 của Alpha Cooling Tower đã được khách hàng đánh giá cao và sử dụng trong thời gian dài. Dự án này đã làm cho công ty Alpha Cooling Tower trở thành đối tác tin cậy của Lioncore Hải Phòng trong lĩnh vực giải nhiệt và cũng chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của công ty trong ngành công nghiệp giải nhiệt tại Việt Nam

Giới thiệu dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2

  • Thông tin: dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2
  • Địa điểm: Nhà máy Lioncore Hải Phòng
  • Đơn vị: Alpha Cooling Tower

Sau đây là  hình ảnh dự án.

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 1

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 2

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 3

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 4

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 5

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 6

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 7

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 8

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 9

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 10

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 11

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 12

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 13

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 14

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 15

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 16

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 17

Quạt giải nhiệt Model ALF

Trong hệ thống tản nhiệt, cánh quạt giải nhiệt Model ALF thường được kết hợp...

Cánh quạt Alpha D7000mm

Cánh quạt Alpha D7000mm tháp giải nhiệt nước đóng một vai trò quan trọng trong...

Cánh quạt D3800mm

Cánh quạt D3800mm tháp giải nhiệt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống làm...

Cánh quạt D4800mm

Cánh quạt D4800mm tháp giải nhiệt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống làm...

Cánh quạt D2400mm

Trong hệ thống tháp giải nhiệt, cánh quạt D2400mm đóng một vai trò quan trọng...

Cánh quạt D1800mm

Cánh quạt D1800mm trong hệ thống tản nhiệt đóng vai trò quan trọng trong việc...

Cánh quạt D930mm

Trong hệ thống tháp giải nhiệt, cánh quạt D930mm đóng một vai trò quan trọng...

Cánh quạt D2000mm

Cánh quạt D2000mm trong tháp giải nhiệt nước đóng một vai trò quan trọng trong...