Dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 tại Nhà máy Lioncore Hải Phòng

Dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 tại nhà máy Lioncore Hải Phòng của công ty Alpha Cooling Tower là một trong những dự án đáng chú ý nhất trong thời gian gần đây. Tháp giải nhiệt APC-S-200C2 được thiết kế và sản xuất đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao trong việc giải nhiệt cho hệ thống máy móc trong nhà máy Lioncore Hải Phòng. Với hiệu suất giải nhiệt tối ưu, độ bền cao và tiết kiệm năng lượng, tháp giải nhiệt APC-S-200C2 của Alpha Cooling Tower đã được khách hàng đánh giá cao và sử dụng trong thời gian dài. Dự án này đã làm cho công ty Alpha Cooling Tower trở thành đối tác tin cậy của Lioncore Hải Phòng trong lĩnh vực giải nhiệt và cũng chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của công ty trong ngành công nghiệp giải nhiệt tại Việt Nam

Giới thiệu dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2

  • Thông tin: dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2
  • Địa điểm: Nhà máy Lioncore Hải Phòng
  • Đơn vị: Alpha Cooling Tower

Sau đây là  hình ảnh dự án.

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 1

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 2

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 3

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 4

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 5

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 6

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 7

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 8

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 9

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 10

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 11

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 12

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 13

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 14

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 15

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 16

dự án lắp đặt tháp giải nhiệt APC-S-200C2 17