TẤM CHẮN BẮN NƯỚC THÁP GIẢI NHIỆT APD-06

  • Tấm chắn bắn nước là gì? Tấm chắn bắn nước là bộ phận để giảm thiểu tối đa lượng nước thất thoát khi chảy tuần hoàn qua tháp. Nước sẽ được chảy đều qua tấm tản nhiệt nhờ vào bộ phận chia nước, sự trao đổi nhiệt giữa nước và không khí sẽ diễn ra khi nước đi quan tấm tản nhiệt. Sau khi trao đổi thì không khí sẽ được làm nóng lên và được hút ra ngoài nhờ hoạt động của cánh quạt và motor ở phía trên. Khi đó tấm chắn bắn nước sẽ có nhiệm vụ giữ lại lượng nước còn lại có trong không khí trước khi đi ra khỏi tháp.

 

  • Tấm chắn bắn nước ALPHA APD-06 được thiết kế để tạo ra một đường cong quanh co cho luồng không khí đi qua. Khi các giọt nước lẫn trong không khí di chuyển qua chúng, chúng buộc phải đổi hướng và tác động lên bề mặt của tấm chắn bắn nước, kết tụ lại và rơi trở lại bên trong tháp.