Tháp giải nhiệt mạch kín Alpha

Tháp giải nhiệt mạch kín Alpha model: APC-SC được thiết kế với cấu trúc dạng vuông, giảm tối đa lượng nước thất thoát. Mỗi bộ phận của tháp giải nhiệt được thiết kế chính xác và hơn nữa cho phép dễ dàng lắp đặt và bền bỉ. Dung lượng có sẵn từ 30 RT đến 250 RT.