THÁP GIẢI NHIỆT VÀ MÁY ĐÁ VIÊN LÀ ĐÔI BẠN THÂN?

Tại sao lại nói như vậy?

Máy đá viên sử dụng nước sạch để tạo ra đá tinh khiết dạng viên.

   Nguyên lý hoạt động của máy đá viên:

  1. Hơi được hút về máy nén qua bình tách dầu với mục đích để tách các bụi dầu ra khỏi hơi môi chất. Lúc này hơi ở dạng hơi áp thấp được máy nén, nén môi chất lên nhiệt độ cao áp suất cao.
  2. Sau đó, hơi về bình ngưng rồi ngưng tụ thành dạng lỏng bằng cách trao đổi nhiệt và thải nhiệt ra nước để hạ nhiệt độ và áp suất.
  3. Tại thiết bị hồi nhiệt, môi chất ở dạng lỏng bị làm giảm nhiệt sau khi qua dàn bay hơi
  4. Môi chất lỏng được đưa vào bình chứa áp cao và qua hệ thống tiết lưu giảm áp suất tới áp suất bay hơi
  5. Môi chất lên dàn bay hơi nhận nhiệt của nước đá và bay hơi

Tháp giải nhiệt là thiết bị chuyên dụng với chức năng làm giảm nhiệt độ dòng nước.

    Nguyên lý hoạt động của Tháp giải nhiệt dùng trong hệ thống máy đá viên là trích nhiệt từ nước thải ra môi trường bên ngoài.

=> Vì vậy sử dụng Tháp giải nhiệt trong hệ thống máy đá viên đem lại hiệu quả cao và tiết kiệm được chi phí.