Lưu trữ thẻ: bồn composite tại Nghệ An

Bồn composite tại Nghệ An

Bồn chứa hóa chất làm từ vật liệu Composite (F.R.P) là loại vật liệu phù...