VÒI PHUN DÒNG CHÉO DẠNG XOẮN ỐC ALPHA N2

Alpha cung cấp tất cả các loại vòi phun tháp giải nhiệt

Mã: ALPHA N2 Danh mục: