Lưu trữ thẻ: tháp giải nhiệt tròn

Dự án nhà máy nhựa Tiến Đức

Dự án: Lắp đặt 7 Tháp giải nhiệt tròn Alpha tại Nhà Máy Nhựa Tiến...