Đầu phun nước Tháp giải nhiệt

Đầu phun nước tháp giải nhiệt là một bộ phận quan trọng trong hệ thống phân phối nước tháp giải nhiệt tròn ngược dòng, nó được lắp trên đầu ống đứng cùng với các đường ống phun nước trên tháp giải nhiệt

Danh mục: