ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 90

Hợp kim nhôm : Ống vào DN 90, 4 ống ra DN 49.

Danh mục: