ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 60

Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 60, 4 ống ra DN 27.

Danh mục: