ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 90

Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 90, 4 ống ra DN 49.

Danh mục: